• Metalurji Akdağ Isıl İşlem
    Isıl İşlem Bizim İşimizdir
Sertleştirme

Isıl işlemde çeliğin sertleştirilmesi daha çok martenzitik bir yapı teşekkül ettirerek dönüşüm sertleşmesi yöntemiyle,
Tavlama

Katılaşmada meydana gelen bileşim faklılıklarının dengelenmesi amaçlanır. Bunun için malzemelerin,
Çelikler İçin Çekme Dayanım - Sertlik Dönüşüm Tablosu

Çeliklerin sertlik ve dayanım dönüşüm tablolarına buradan ulaşabilirsiniz.
Meneviş İşlemi

Sertleştirilmiş parçalar 100-670 °C arasında ısıtılarak gerilmeler giderilir ya da tehlikeli olmayacak seviyeye indirgenir.
Isıl İşlem